Usługi prawne kancelarii Mamczarek i Migdalska

 
Kancelaria Mamczarek i Migdalska świadczy kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz firm. Dostosowujemy formułę i zakresu obsługi prawej do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. W celu zapewnienia wszechstronnej obsługi prawnej Kancelaria współpracuje z innymi kancelariami radców prawnych i adwokatów, doradcami podatkowymi oraz kancelariami komorniczymi oraz firmami zajmującymi się windykacją należności. Nasza kancelaria oferuje także spotkania mediacyjne z psychoterapeutką, specjalizującą się w pracy z osobami w sytuacji konfliktu.
 
Świadczone przez nas usługi prawne obejmują w szczególności przygotowywanie i opiniowanie umów oraz udział w negocjacjach przy zawieraniu umów, sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych, zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej
 
Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej ustalane jest w formie ryczałtu albo według stawek godzinowych.
 
Kancelaria świadczy pomoc prawną również w języku angielskim.

ZAKRES DZIAŁANOŚCI

 • Prawo cywilne materialne i procesowe, w tym w szczególności: doradztwo w zakresie prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa spadkowego, realizacja projektów z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami, prowadzenie spraw o zapłatę, ochronę dóbr osobistych, o zniesienie współwłasności, spraw zasiedzeniowych i windykacyjnych
 • Prawo handlowe, w tym w szczególności: pełna obsługa korporacyjna spółek obejmująca pomoc przy zakładaniu i rejestracji, aktualizację danych w rejestrach, przygotowywanie uchwał organów spółek, obsługę prawną organów spółek, udzielanie opinii prawnych w zakresie bieżącej działalności firmy, dokonywanie czynności związanych z zakończeniem działalności spółki, w tym prowadzenie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego i układowego.
 • Obsługa prawna innych przedsiębiorców oraz fundacji i stowarzyszeń
 • Prawo pracy, w tym w szczególności: wydawanie opinii z zakresu prawa pracy, przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy, doradztwo w zakresie zwolnień grupowych
 • Prawo administracyjne materialne i procesowe, w tym w szczególności: prawo samorządu terytorialnego, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo zagospodarowania przestrzennego, prawo zamówień publicznych
 • Prawo ochrony konkurencji
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo finansowe
 • Prawo Europejskie
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo IT
 • Prawo reklamy, promocji, prasowe i PR.