Biuro Kancelarii w Bernie 

informacje dla klientów z zagranicy

 

marekBiurem Kancelarii w Bernie kieruje Marek Wieruszewski, który świadczy pomoc prawną dla naszych Klientów w Szwajcarii i księstwie Lichtenstein. Marek Wieruszewski w 2003 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego. Równolegle studiował na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie.

 

W latach 2003-2015 zatrudniony był w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2006-2009 piastował funkcje konsula RP w Berlinie a następnie w Bernie. Obecnie jest doktorantem Uniwersytetu w Bernie na Wydziale Prawa Publicznego.


Kontakt: marek.wieruszewski@mim.biz.pl

 

Adres biura: Fabrikstrasse 29, 3012 Bern