Ile dni wolnego przysługuje na dziecko? Sprawdź, kiedy możesz pozwolić sobie na nieobecność w pracy

Artykuł ukazał się w serwisie MamaDu.pl

 

Nie ma chyba rodziców, których nie ogarniałby strach przed przeziębieniem lub wirusem złapanym przez dziecko w żłobku, przedszkolu czy szkole. Niepokojowi o zdrowie podopiecznych towarzyszą zwykle pytania: Czy możemy pozwolić sobie na kolejną nieobecność w pracy? Czy pracodawca może zerwać z nami umowę w związku z częstą nieobecnością? Czy otrzymamy wynagrodzenie za czas nieobecności?

 

Na szczęście kodeks pracy dość precyzyjnie określa nasze prawa jako rodzica bądź opiekuna chorego dziecka. Wszelkie wątpliwości na temat zwolnienia na dziecko rozwiewa radca prawny Karolina Mackiewicz-Ball z Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych.

 

Zwolnienie na dziecko – ile dni? 

Za opiekę nad chorym dzieckiem przez 60 dni w roku rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 procent miesięcznego wynagrodzenia danej osoby. Pula 60 dni przewidziana jest dla obojga rodziców, niezależnie od liczby posiadanych dzieci. Zarówno rodzice czwórki dzieci, jak i rodzice jedynaczki mają tę samą ilość dni płatnej opieki nad dzieckiem. Rodzice mogą podzielić się tymczasem lub może on być wykorzystany tylko przez jedną osobę.

 

Komu przysługuje z L4 na dziecko?

Zasiłek za opiekę nad chorym dzieckiem przysługuje rodzicom, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, a także osobom, dla których ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, czyli m.in. przedsiębiorcom oraz pracującym na umowie zlecenie, którzy opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe. 

 

Co ważne, regulacja ta odnosi się do opieki nad dziećmi poniżej 14 lat. Jeżeli dziecko jest starsze i mieszka wspólnie z rodzicem/opiekunem, wówczas wymiar dni, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy, zmniejsza się do 14. 

 

Warto dodać, że ubezpieczonym rodzicom przysługuje również prawo do zasiłku w przypadku, gdy zwolnienie z pracy spowodowane jest koniecznością opieki nad dzieckiem do 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka (lub klubu dziecięcego), przedszkola i szkoły, porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, który opiekuje się nim. W takich przypadkach pula 60 dni nie zmienia się, co oznacza, że uprawnionemu przysługuje zasiłek opiekuńczy łącznie za 60 dni sprawowania opieki, a nie za 60 dni opieki w związku z zamkniętym żłobkiem i 60 dni w związku z chorobą.

 

Należy pamiętać, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy poza ubezpieczonym we wspólnym mieszkaniu są inni członkowie rodziny, mogący zapewnić dziecku opiekę (nie dotyczy to opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 2 roku życia).

 

Dodatkowe wolne na dziecko – ile płatne? 

Warto dodać, że pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku poniżej 14 lat ma prawo do zwolnienia z pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni w ciągu roku kalendarzowego, przy czym za ten czas przysługuje pracownikowi całe wynagrodzenie. Te dodatkowe dni urlopu dla rodziców mogą być bardzo przydatne np. w czasie ferii, wakacji i przerw świątecznych.

 

Karolina Mackiewicz-Ball
Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych

 

 MamaDu