Urlop tacierzyński a ojcowski. Ważne różnice, o których większość nie wie

Artykuł ukazał się w serwisie MamaDu.pl

 

Urlop tacierzyński – doskonała okazja do budowania więzi z dzieckiem, a zarazem próba rozłożenia obowiązków rodzicielskich między mamę i tatę. W ostatnich latach w Polsce stopniowo zwiększa się zakres opieki ojca nad maluchami. Przyjrzyjmy się podstawowym prawom, jakie dziś przysługują świeżo upieczonym ojcom.

 

Czy można podzielić się urlopem macierzyńskim?

Zgodnie z kodeksem pracy długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie – 20 tygodni przysługuje po urodzeniu jednego dziecka, a 31 tygodni po urodzeniu bliźniaków (33 tygodni – w przypadku trojga dzieci, 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci, 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci).

Przed porodem kobieta może skorzystać maksymalnie z 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Natomiast po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie matka może zrezygnować z reszty urlopu i wrócić do pracy, jeśli pozostałą jego część wykorzysta ojciec wychowujący dziecko.

 

Jak długi może być urlop tacierzyński?

Urlopu tacierzyński zależy od tego, ile tygodni urlopu przysługiwało matce dziecka lub dzieci oraz ile tygodni z tego urlopu wykorzystała. Przykładowo, jeśli kobieta urodziła jedno dziecko, przysługuje jej urlop macierzyński o długości 20 tygodni. Jeśli zatem wykorzystała 14 tygodni urlopu, to ojcu dzieci pozostanie 6 tygodni urlopu tacierzyńskiego. Natomiast jeśli matka została na urlopie dłużej, to długość urlopu tacierzyńskiego ulegnie odpowiedniemu skróceniu.

 

Kiedy można wnioskować o urlop tacierzyński?

Jeśli matka chce zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego, składa pracodawcy pisemny wniosek co najmniej 7 dni przed powrotem do pracy. Pozostała część urlopu macierzyńskiego przypada pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko. Musi on złożyć pisemny wniosek co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Co ważne, pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu tacierzyńskiego.

 

Urlop ojcowski. A co to takiego?

Urlop tacierzyński mylony jest często z urlopem ojcowskim o długości 2 tygodni, który przysługuje pracownikowi niezależnie od urlopu macierzyńskiego i niezależnie od tego, czy skorzystał z urlopu tacierzyńskiego.

Generalnie urlop ojcowski musi zostać jednak wykorzystany do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca albo w czasie 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia). Urlop ojcowski może zostać wykorzystany maksymalnie w dwóch częściach, a każda musi potrwać co najmniej tydzień.

Nie wszyscy ojcowie zdają sobie sprawę z przysługującym im praw, warto więc zachęcać ich do skorzystania z tych możliwości i egzekwowania swoich praw od pracodawcy.

 

Karolina Mackiewicz-Ball
Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych

 

 MamaDu