Prawo pracy

 

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie prawa pracy. Nasi prawnicy są specjalistami w tej dziedzinie i posiadają  dużą wiedzę na temat wszystkich przepisów określających prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. W ramach obsługi prawnej sporządzamy i opiniujemy umowy, udzielamy porad prawnych, a także reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi oraz organami państwowymi. 

 

 

Zakres usług w dziedzinie prawa pracy

Oferujemy kompleksową obsługę prawną oraz porady w zakresie prawa pracy zarówno przedsiębiorstwom, jak i Klientom indywidualnym. 

Mogą się Państwo do nas zgłosić między innymi w sprawach dotyczących:

  • zapłaty za godziny nadliczbowe,
  • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • odszkodowań,
  • przywrócenia do pracy.

 

 

Odwołanie do sądu pracy

Do naszych usług z dziedziny prawa pracy należą też wszelkie czynności związane z odwołaniem do sądu pracy. Jest to pozew składany przez pracownika, samodzielnie lub poprzez pełnomocnika, w sytuacji, gdy umowa o pracę została wypowiedziana niezgodnie z prawem.  Złożenie pozwu rozpoczyna proces sądowy, podczas którego nasi prawnicy będą reprezentować Klienta. W odwołaniu do sądu pracy umieszczone są roszczenia pracownika wobec pracodawcy. Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje roszczeń. Zgodnie z nim pracownik może się domagać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne bądź przywrócenia do pracy, a także wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie.

Jeśli są Państwo w sytuacji wymagającej porady prawnej od specjalisty w dziedzinie prawa pracy, prosimy skontaktować się z Kancelarią Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska w Warszawie.