Karolina Mackiewicz - Ball

Aplikant radcowski, absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Doświadczenie zdobywała w kancelarii specjalizującej się w prawie nieruchomości, prawie zamówień publicznych oraz prawie pracy. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa cywilnego, w tym zwłaszcza prawa rzeczowego i rodzinnego, a także procedury cywilnej.

 

Kontakt: 662 868 388 | karolina.mackiewicz-ball@mim.biz.pl