Agnieszka Mackiewicz

Aplikant radcowski, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jej zainteresowania skupiają się na zagadnieniach procedury cywilnej, prawa kontraktowego oraz procedury sądowoadministracyjnej. Posiada doświadczenie w obsłudze procesów prowadzenia analiz stanu prawnego przedsiębiorców (due diligence).

Kontakt:

 

Kontakt: 602 577 456 | agnieszka.mackiewicz@mim.biz.pl